Poplatky

Poplatek za televizní kabelový rozvod – TKR
Čtvrtletní platba: 242,- Kč včetně 21% DPH
Složenky za TKR se nezasílají.
Občané si mohou zřídit trvalý příkaz k úhradě – v měsících leden, duben, červenec a říjen,
vždy za „odkoukané“ čtvrtletí.
Po domluvě na OÚ Jívka je možné platit 1x ročně: 968,- Kč.
Variabilní symbol lze použít z minulých let nebo napsat do zprávy pro příjemce:
TKR 2015 a příjmení odesílatele.

Poplatek za odpady
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu zůstává i v roce 2015 ve výši 470,- Kč na osobu.
Po obdržení složenky mohou občané poplatek zaplatit:

 • složenkou na poště,
 • bankovním převodem,
 • v hotovosti v úřední dny v kanceláři OÚ Jívka.

Poplatek ze psů
Sazba poplatku činí za kalendářní rok:

 • za prvního psa 100,- Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 150,-,
 • pro občany, pobírající starobní nebo invalidní důchod, činí poplatek 50,- Kč.

Po obdržení složenky mohou občané poplatek zaplatit:

 • složenkou na poště,
 • bankovním převodem,
 • v hotovosti v úřední dny v kanceláři OÚ Jívka.

Cena vodného a stočného
Vodné a stočné se platí pololetně po odečtu vodoměrů.
Občané obdrží fakturu se složenkou.

Cena za 1m3 vody : 22,- Kč + 15% DPH
Cena za 1m3 odpadní vody: 20,- Kč + 15% DPH

Úhradu je možno provést:

 • složenkou na poště,
 • bankovním převodem,
 • v hotovosti ve stanovených dnech v kanceláři Obecních vodovodů v budově bývalé základní školy.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Kategorie Obecní úřad
Předchozí příspěvek
«
Další příspěvek
»
Wordpress Themes Optimized by SEO Image