Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka ze dne 24.2.2021

Obec Jívka
Jívka 24.02.2021

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 24.02.2021
na Obecním úřadě v Jívce
—————————————————————————
Přítomní členové ZO: Gangur, Kobr, Kůs, Matějka, Sedláček, Štych, Frýba
Omluveni: Hrubý, Pospíšil
Nepřítomni: Kremlík, Svoboda

Ověřovatelé zápisu: Matějka, Kůs

Program jednání:
1) Úprava rozpočtu č. 1/2021
2) Projednání žádostí o příspěvek
3) Projednání prodeje pozemku
4) Projednání žádosti o pronájem pozemku
5) Různé
6) Diskuse

Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy ZO.

1. ZO projednalo návrh rozpočtu č. 1/2021.
Usnesení: ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 1/2021.
Pro: všichni přítomní členové ZO

2. ZO projednalo doručené žádosti o příspěvky a dary.
Usnesení: ZO rozhodlo o daru:
– Chalupění , z.s. dar ve výši 2.000 Kč,
– Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov dar ve výši 1.080 Kč,
– Oblastní charita Trutnova dar ve výši 15.026 Kč,
– Městská knihovna Trutnov dar ve výši 3.000 Kč.
Pro: všichni přítomní členové ZO

3. ZO projednalo žádosti o odprodej p.p.č. 40 v k.ú. Janovice u Trutnova. Usnesení: ZO rozhodlo o veřejné nabídce p.p.č. 40 v k.ú. Janovice u Trutnova.
Pro: všichni přítomní členové ZO

4. ZO projednalo žádost o pronájem části p.p.č. 64/1 v k.ú. Horní Vernéřovice.
Usnesení: ZO rozhodlo o nevyhovění žádosti do doby vyřešení souvisejících vlastnických vztahů přilehlé nemovitosti čp. 227.
Proti pronájmu: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo žádost o pronájem části p.p.č. 413/1 v k.ú. Horní Vernéřovice.
Usnesení: ZO po předcházející veřejné nabídce rozhodlo o pronájmu 500 m2 p.p.č. 413/1 v k.ú. Horní Vernéřovice paní Marii Sedlákové.
Pro: všichni přítomní členové ZO

5. ZO projednalo nákup kontejneru.
Usnesení: ZO rozhodlo o nákupu nového traktorového kontejneru.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO pověřuje starostu obce podáním žádosti o dotaci na technickou infrastrukturu – komunikace do nového zástavbového území.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO pověřuje starostu obce podáním žádosti o dotaci na opravu střechy Mateřské školy Jívka.
Pro: všichni přítomní členové ZO

Zapsal: Jiří Gangur

Ověřovatelé zápisu: Pavel Matějka,Josef Kůs

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Kategorie Úřední deska
Předchozí příspěvek
«
Další příspěvek
»
Wordpress Themes Optimized by SEO Image