Odpady v roce 2021

Odpady v roce 2021

Vážení občané,
v letošním roce dochází v souvislosti se změnou zákonných norem také ke změnám svozu komunálního odpadu v naší obci a také se mění výše úhrady za tuto službu.
Nově se zavádí evidence svozových nádob tak, že každá nádoba musí být označena čárovým kódem. Samolepky s těmito kódy Vám budou v příštím týdnu doručeny. Způsob nalepení známky na nádobu naleznete na přiloženém nákresu.
Nový zákon také určuje postupné zvyšování poplatku za ukládání odpadů na skládky z loňských 500 Kč za tunu na letošní částku ve výši 600 Kč a postupně do r. 2030 na 1850 Kč za tunu. Tyto změny se samozřejmě odrazí i v ceně poplatku za odvoz odpadů v obci. Již několik let udržovala obec poplatek ve stejné výši, která neodpovídala skutečné ceně za svoz. V nynější situaci zastupitelé obce rozhodli o navýšení ceny svozu, která ani po zvýšení nebude krýt skutečné náklady a musíme i pro příští léta počítat s jejím zvyšováním.
Cena svozu komunálního odpadu pro trvale hlášené občany v Obci Jívka a objekty určené k individuální rekreaci pro rok 2021 činí 600 Kč. Pro občany, kteří dosáhli důchodového věku žijící v domácnosti sami a starobní důchod je jejich jediným příjmem činí výše poplatku 500 Kč.
Na výše uvedené zvýšení poplatků za ukládání nemá obec vliv, pouze můžeme důsledným tříděním odpadu snížit jejich výši. Připravuje se sběr rozložitelného odpadu přímo do kontejnerů, tím by se mohlo zvýšit procento vytřídění.

V Jívce 03.02.2021 Jiří Gangur – starosta

Pokyny k nalepení známky:

nalepení známky

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Kategorie Úřední deska
Předchozí příspěvek
«
Další příspěvek
»
Wordpress Themes Optimized by SEO Image