Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 18.12.2019

Obec Jívka

Jívka 18.12.2019

 

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 18.12.2019  na Obecním úřadě v Jívce

 

Přítomní členové ZO: Gangur, Hrubý, Kobr, Kremlík, Kůs, Matějka

Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba

 

Ověřovatelé zápisu: Hrubý, Kůs

 

Program jednání:

 

  • Schválení rozpočtu obce na rok 2020
  • Úprava rozpočtu č. 11 a 12/2019
  • Žádosti o příspěvky
  • Různé
  • Diskuse

 

Program jednání byl schválen všemi členy ZO

 

  1. ZO projednalo rozpočet příspěvkové organizace – Mateřská škola, Jívka.

Usnesení: ZO schválilo rozpočet příspěvkové organizace – Mateřská škola, Jívka na rok 2020 v částce 679.000 Kč.

Pro: všichni členové ZO

 

  1. ZO projednalo rozpočet obce Jívka na rok 2020.

Usnesení: ZO schválilo rozpočet obce Jívka na rok 2020 v částkách 12,016.000 Kč jako vyrovnaný. Rozpočet bude sledován dle závazných ukazatelů – paragrafů. Rozpočet vychází ze střednědobého výhledu na roky 2020 – 2023.

Pro: všichni členové ZO

 

  1. ZO projednalo návrh úpravy rozpočtu č. 11 a 12/2019.

Usnesení: ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 11 a 12/2019.

Pro: všichni členové ZO

 

  1. ZO projednalo žádost o finanční dar Muzea Chalupění v Radči u Úpice.

Usnesení: ZO schválilo finanční dar ve výši 3.000 Kč Muzeu Chalupění v Radči u Úpice.

Pro: všichni členové ZO

 

  1. ZO projednalo podání žádostí o dotace.

Usnesení: ZO rozhodlo o podání žádosti na výstavbu dětského hřiště u Mateřské školy, Jívka a na opravu veřejného osvětlení v Jívce II.

Pro: všichni členové ZO

 

ZO projednalo výši odměn neuvolněných zastupitelů obce.

Usnesení: ZO rozhodlo o tom, že odměny neuvolněných zastupitelů obce od 1.1.2020 zůstávají v původní výši, jako v roce 2019.

Pro původní výši: 8 hlasů

Pro navýšení o 7,5 %: Gangur

Zdrželi se: Pospíšil, Kremlík

 

ZO projednalo požadavek SDH Jívka na zakoupení OSB desek na opravu buňky na hasičském cvičišti.

Usnesení: ZO souhlasí s nákupem OSB desek na opravu buňky ve výši 10.000 Kč.

Pro: všichni členové ZO

 

ZO projednalo návrh opravy věžních hodin na kostele Máří Magdaleny v Horních Vernéřovicích.

Usnesení: Vzhledem k vysokým nákladům na opravu a skutečnosti, že nemovitost není ve vlastnictví obce, rozhodlo ZO o neuskutečnění návrhu.

Proti: všichni členové ZO

 

ZO projednalo žádost o odprodej p.p.č. 26 v k.ú. Janovice u Trutnova.

Usnesení: ZO rozhodlo o veřejné nabídce p.p.č. 26 v k.ú. Janovice u Trutnova.

Pro: všichni členové ZO

 

Zapsal: Jiří Gangur

Ověřovatelé zápisu: Martin Hrubý, Josef Kůs

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Kategorie Úřední deska
Předchozí příspěvek
«
Další příspěvek
»
Wordpress Themes Optimized by SEO Image