Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 24.4.2019

Obec Jívka
Jívka 24.4.2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 24.4.2019
na Obecním úřadě v Jívce

Přítomní členové ZO: Gangur, Hrubý, Kobr, Kůs, Matějka
Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba

Omluveni: Kremlík

Ověřovatelé zápisu: Frýba, Sedláček

Program jednání:

1) Úprava rozpočtu č. 4/2019
2) Žádosti o odprodej pozemků
3) Prodej pozemků
4) Různé
5) Diskuse

Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy ZO.

1. ZO projednalo návrh úpravy rozpočtu č. 4/2019.
Usnesení: ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 4/2019.
Pro: všichni přítomní členové ZO

2. ZO projednalo žádosti o odprodej pozemkových parcel k výstavbě rodinných domů.
Usnesení: ZO rozhodlo o zveřejnění záměru prodeje části parcely č. 499/3 v k.ú. Horní Vernéřovice určené k výstavbě rodinných domů.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo žádost Lesů ČR o odprodej částí p.p.č. 108/1, 108/2, 1350/3 a č. 1350/4 v k.ú Janovice u Trutnova.
Usnesení: ZO rozhodlo o zveřejnění záměru prodeje částí p.p.č. 108/1, 108/2, 1350/3 a č. 1350/4 v k.ú. Janovice u Trutnova.
Pro: všichni přítomní členové ZO

3. ZO rozhodlo po předchozím zveřejněném záměru pronájmu pozemku o pronájmu části p.p.č. 373 v k.ú. Horní Vernéřovice paní Boženě Koudelkové.
Pro: všichni přítomní členové ZO

4. ZO projednalo nabídku společnosti DAS – pojišťovna právní ochrany.
Usnesení: ZO nesouhlasí s přijetím nabídky

ZO projednalo žádost ZO OS KOVO ESAB Vamberk.
Usnesení: ZO rozhodlo o povolení výjimky z nočního klidu v k.ú. Jívka – Pension Jívka ve dnech 29.6. a 12.7.2019 od 22,00 do 22,15 a dne 5.7.2019 od 22,00 do 23,00 hodin z důvodu konání hudební produkce a ohňostroje.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo žádost o příspěvek pro Oblastní charitu Trutnov.
Usnesení: ZO rozhodlo o poskytnutí daru Oblastní charitě Trutnov na provoz služby osobní asistence pro občana obce Jívka ve výši 975,- Kč.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo obnovu osvětlení vánočního stromu.
Usnesení: ZO rozhodlo o nákupu osvětlení vánočního stromu v centru obce v ceně cca 45.000,- Kč.
Pro: 9 přítomných členů ZO
Zdržel se: Kůs

ZO projednalo pořízení nádrže na vodu pro potřeby SDH Jívka.
Usnesení: ZO rozhodlo o nákupu nádrže na vodu pro potřeby SDH Jívka.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO bylo informováno o potřebě opravy či výměny sporáku ve školní jídelně MŠ.

Zapsal: Jiří Gangur

Ověřovatelé zápisu: Michal Frýba,Kamil Sedláček

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

Přílohy

Kategorie Úřední deska
Předchozí příspěvek
«
Další příspěvek
»
Wordpress Themes Optimized by SEO Image